Myynti: 0400987831

Maalämpö

Maalampökaivon poraus

Maalämpö on energiatehokas valinta, koska maaperään, kallioon ja vesistöihin varautuu suuri määrä lämpöä auringon säteistä ja maapallon ytimestä, josta se pystytään siirtämään lämmönkeruuputkistolla suoraan maalämpöpumpulle. Maalämpöpumpulla ja lämpökaivolla pystyt hyödyntää uusiutuvan energian sisäilman ja käyttöveden lämmitykseen.

Maalämpöjärjestelmä on oiva lämmitysmuoto uusiin ja vanhempiinkin kiinteistöihin toimintavarmuuden, kustannustehokkaan ja uusiutuvan energian ansiosta. Maalämpö onkin huomattavasti edullisempi ratkaisu ajan myötä kuin esimerkiksi kaukolämmitys, öljylämmitys tai sähkölämmitys.

 

Valitse viisaasti kestävä valinta.

 

Me teemme maalämpökaivojen poraukset ja myös vesikaivojen poraukset koko Suomessa, luotettavasti ja vahvalla ammattitaidolla. Asianmukaisesti ja laadukkaasti suoritetun poraustyön ja tuotteiden avulla maalämmöstä saadaan sen maksimaalinen hyöty käyttöön.

Kuinka projekti etenee?

Lähetä meille tarjouspyyntö ja saamme projektin nopeasti käyntiin.

1.Mitoitus, lupa, suunnittelu ja sopimus

Maalämpökaivon porausta suunniteltaessa on oltava tiedossa poraussyvyys, joka porataan. Poraussyvyyden mitoituksen saat meiltä tai yhteistyökumppaneiltamme. Mitoitus porattavalle maalämpökaivolle saadaan laskemalla tarkka energiantarve kohteeseen, kun kaikki tekijät otetaan huomioon.

Ennen varsinaista maalämpöporausta on ensin haettava toimenpidelupa poraukselle, jonka saat oman kuntasi rakennusvalvonnasta. Hyväksytyn päätöksen jälkeen voimme katsoa ja merkata maalämpökaivon sijainnin tarkasti ja suunnitella porauspäivän.

Kun mitoitus, lupa ja suunnittelu on hoidettu niin teemme kirjallisen sopimuksen porauksesta, jonka mukaan toimitaan.

2.Porausjätteen keruukontti
Porauksen aikana kalliosta ja maaperästä syntyy kivituhkaa ja maa-ainesta, joka lasketaan keruukonttiin tai vaihtoehtoisesti osoitettuun paikkaan, jossa siitä ei ole haittaa. Kun sijainti tai ympäristö vaatii porausjätteen keruun on porausjätekontin tuonti ehdoton.
3.Porauskaluston saapuminen ja maalämpöporauksen aloitus
Porausyhdistelmämme koostuu kuorma-autosta, kompressorista ja poravaunusta. Työmaalle saavuttaessa poravaunu ajetaan kuorma-autosta merkattuun maalämpökaivon porauskohtaan. Poravaunu vie vain n. 3 m tilan leveys suunnassa ja pituus suunnassa n. 6 m. Kuorma-auto joka sisältää kompressorin ja maalämpöporauksessa tarvittavat työkalut ja laitteet on mahdollista sijoittaa enintään 50 m päähän merkatusta porauspaikasta. Kun poravaunu ja kuorma-auto on saatu paikoilleen voidaan aloittaa maalämpöporaus.
4.Poraus
Ennen varsinaista kallioporausta tehdään teräsputkitus, joka upotetaan aina kallioon saakka ja niin syvälle kun mahdollisesti rikkonainen pintakallio on ohitettu ja kallion laatu on todettu vahvaksi, yleensä kallioon upotettava teräsputken määrä on n. 1-5 m. Teräsputkituksen jälkeen aloitetaan kallioporaus, jossa saavutetaan haettu poraussyvyys. Yleensä maalämpöporaus kestää 1-3 päivää riippuen kaivojen lukumäärästä ja syvyydestä. Porauksessakin käytettävät tarvikkeemme tulevat kotimaisilta yhtiöiltä.
5.Lämmönkeruuputkisto ja sen asennus
Lämmönkeruuputkisto on porattuun maalämpökaivoon asennettava putkisto, jolla kerätään auringon tuottamaa uusiutuvaa energiaa maaperästä ja siirretään kerätty energia maalämpöpumpulle putkistossa olevan etanoli-/ vesiseoksen avulla. Lämmönkeruuputkisto on aina porattavaan kohteeseen vakiomittainen. Ennen lämmönkeruuputkiston asennusta täytämme, ilmaamme ja tarkastamme putkiston toimipisteessämme Seinäjoella. Lämmönkeruuputkisto asennetaan aina samana tai seuraavana päivänä. Asennus vie aikaa puolesta tunnista muutamaan tuntiin. Käytämme tässäkin työvaiheessa parhaaksi toteamaamme kotimaista Muovitech TurboCollector® keruuputkistoa.
6.Työmaan lopputarkastus ja porauksen raportointi
Kun porauksessa on saavutettu tavoiteltu syvyys ja lämmönkeruuputkisto on asennettu niin tarkastamme aina työmaan sieltä lähtiessämme ja lähetämme sinulle virallisen porausraportin, jossa on eriteltynä kaikki vaadittavat tiedot kaivonporauksesta.
7.Maalämpöpumpun asennus ja maalämpökaivon kytkentä

Kun maalämpökaivo on porattu ja lämmönkeruuputkisto asennettuna, on kohteesi valmis siirtymään seuraavaan vaiheeseen, eli lämpöpumpun asennukseen ja maalämpökaivon kytkentään. Lämpöpumpun asennus ja maalämpökaivon kytkentä vie yleensä aikaa n. 1-3 päivää, jonka jälkeen lämpöpumppu on käytössä. Meidän kauttamme saat hankittua laadukkaan kokonaispaketin, joka sisältää kaiken aina porauksesta maalämpöpumpun asennukseen sillä teemme yhteistyötä kymmenien eri LVI- ja rakennusalan ammattilaisten kanssa.

Volttitie 3
60510 Hyllykallio

Y: 0845173-8